Privacy Policy

Privacyverklaring
Hierbij onze privacyverklaring. Lees in dit document alles over welke gegevens we van je opslaan, wat de reden van opslaan is en hoe lang we deze gegevens bewaren.Daarnaast informeren we je wat je rechten zijn enhoe je zekunt gebruiken. Soms zullen we de privacyverklaring in verband met wetswijzigingen moeten aanpassen, dus keer af en toe terug om te zien of er iets veranderd is.
Weet dat we jouw/jullie persoonlijke gegevens met voorzichtigheid behandelen en je/jullie privacy erg serieus nemen.
Contactgegevens
Corina Bouweriks Fotografie
Brinklaan 124 A-2
1404 GT Bussum
+31 6 48 14 14 03
https://www.corinabouweriks.com
Doelen typegegevens
We verzamelen jullie gegevens voor een aantal doelen. Hieronder zullen we dit toelichten.
Het afhandelen van jouw betaling
Om een factuur voor jullie te kunnen maken gebruiken we jullie voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres.
Als de betaling uiteindelijk bij ons binnenkomt dan wordt jullie bankrekeningnummer ook geregistreerd in onze administratie, zodat we kunnen zien dat er een betaling is gedaan.
Jullie te kunnen bellen of e-mailen over de opdracht
We hebben voor en na jullie bruiloft veel contact over de details van jullie dag.
Om contact met jullie te kunnen onderhouden noteren we jullie voor- en achternaam,telefoonnummer en e-mailadres.
De opdracht uit te kunnen voeren
Om jullie bruiloft of fotosessie zo goed mogelijk te kunnen fotograferen, noteren we een aantal gegevens van jullie. Dit zijn onder andere voor- en achternaam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.
Voor jullie trouwdag of fotoshoot krijgen we van jullie ook informatie over deze dag, zoals (trouw)locatie, programma, gegevens van jullie ceremoniemeester(s) en eventuele familieomstandigheden.
Indien jullie in de kerk trouwen, verwerken we ook het bijzondere persoonsgegeven van jullie godsdienst of levensovertuiging. Deze informatie gebruiken we alleen om de opdracht uit te kunnen voeren.
Om goederen en diensten bij jullie af te leveren
Om dat mooie (trouw)album (of andere producten) naar jullie op te sturen hebben we vanzelfsprekend jullie namen en adresgegevens nodig.
Om de eventuele online gallery naar jullie te sturen gebruiken we jullie namen en e-mailadres.
Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
Op de facturen zijn we wettelijk verplicht om jullie namen en adressen te vermelden.
Daarnaast vermelden we de trouwdatum voor onze eigen administratie.
Ontvangers & Verwerkers
Jullie gegevens slaan we op verschillende manier op. Hieronder kunnen jullie lezen
welke gegevens we op welke locatie opslaan.
Webhost
Als je een formulier invult op onze website, dan worden die gegevens opgeslagen in de database van onze webhost. Gegevens die daar worden opgeslagen zijn: jullie namen, adres, e-mailadres, telefoonnummer, adres, (trouw)datum en eventuele extra informatie die jullie verstrekken over de (trouw)dag.
Bij het invullen van eventuele vragenformulieren komen daar ook gegevens bij die we nodig hebben om jullie fotosessie zo goed mogelijk te kunnen doen.
Denk aan: dagprogramma, bijzondere familieomstandigheden en gegevens van de ceremoniemeester(s).
Online Administratie
Voor onze facturen, contracten en boekhoudingen maken we gebruik van online
diensten. Gegevens die daarin worden opgeslagen zijn: Namen, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
Cloud opslag
We noteren jullie namen, (trouw)datum, (trouw)locatie, het pakket dat jullie boeken en een samenvatting van jullie trouwdag in een bestand dat staat in een online cloud opslag.
Online e-mailprogramma
Alle e-mail correspondentie komt in ons online e-mailprogramma te staan.  In deze correspondentie staan gegevens als namen, geslacht, telefoonnummers, e-mailadressen en de informatie over jullie trouwdag.
Album opmaak en Albumfeedback programma
In het programma waarin we het album opmaken en in de tool waarin jullie feedback kunnen geven staan jullie namen en datum vermeld.
Online gallery
Indien er sprake is van een online gallery staan in de titel van deze gallery jullie namen en datum vermeld.