The palette of being

Serie gemaakt in 2017, waarin de verbeelding van de gedachte het uitgangspunt is, waarbij de interne dialoog tot uiting komt via niet bestaande, licht surrealistische figuren, waarbij het kader van het beeld de ‘mind’ is.

Het beeld nodigt uit tot eigen interpretatie. Mijn wereld is niet de jouwe.

Series made in 2017, in which the imagination of the thought is the starting point, in which the internal dialogue is expressed through non-existent, slightly surrealistic figures, where the frame of the image is the ‘mind’.

The image invites you to own interpretation. My world is not yours.